Regulamin Aga Yoga oraz Sat Nam Klub

Dzień dobry! Za pośrednictwem stron internetowych Aga Yoga oraz Sat Nam Klub możesz zamówić produkty, treści cyfrowe lub usługi związane z jogą, w tym subskrypcję Sat Nam Klub. Administratorem stron, sprzedawcą i usługodawcą jest Aga Yoga Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, Sokołów 8, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, KRS: 0001009336. Ten sam podmiot odpowiedzialny jest za Sat Nam Klub. 

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania stron internetowych Aga Yoga oraz Sat Nam Klub, w szczególności zasady składania, obsługi i realizacji zamówień, sposób i chwilę zawarcia umowy, dostępne sposoby dostawy i płatności, procedurę reklamacyjną itp. 

Regulamin został przygotowany w możliwie czytelny i przejrzysty sposób. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres pomoc@aga.yoga

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 6.05.2022

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Aga Yoga funkcjonuje pod adresem https://aga.yoga
 2. Sklep funkcjonuje pod adresem https://sklep.aga.yoga.  
 3. Sat Nam Klub funkcjonuje pod adresem https://satnamklub.pl
 4. Administratorem, sprzedawcą i usługodawcą jest Aga Yoga Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, Sokołów 8, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, KRS: 0001009336. Jeżeli w regulaminie pojawia się sformułowanie „my”, „nasze” itp., chodzi formalnie o tego sprzedawcę. 
 5. Kontakt w sprawach związanych z Aga Yoga oraz Sat Nam Klub: pomoc@aga.yoga.  
 6. Za pośrednictwem sklepu możesz zamawiać produkty, treści cyfrowe lub usługi opisane na stronach sklepu, w tym subskrypcję Sat Nam Klub. 
 7. Żeby móc korzystać z naszych stron internetowych, musisz posiadać połączenie z Internetem oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera potrzebujesz aktywny adres e-mail. 
 8. Możesz przeglądać nasze strony internetowe bez konieczności podawania danych osobowych, ale jeżeli chcesz założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, musisz podać określone dane osobowe. 
 9. Zakazane jest podczas korzystania z naszych stron internetowych treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszych stronach.  
 10. Wszystkie ceny widoczne na naszych stronach internetowych mają charakter cen brutto. 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Przeglądając nasze strony internetowej, korzystasz ze świadczonych przez nas drogą elektroniczną usług.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Ci możliwości przeglądania stron internetowych i korzystania z ich poszczególnych funkcji, takich jak złożenie zamówienia, zapis do newslettera. 
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług zawierane w wyniku złożenia zamówienia. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych Jeżeli napotkasz jakieś nieprawidłowości, napisz na adres pomoc@aga.yoga
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną możesz składać, wysyłając wiadomość na adres pomoc@aga.yoga. W reklamacji określ rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz swoje roszczenia z tym związane. Rozpatrujemy reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji, odpowiadając na przesłaną wiadomość.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, dodaj interesujący Cię produkt, treść cyfrową lub usługę, w tym subskrypcję Sat Nam Klub do koszyka, a następnie przejdź do formularza zamówienia.
 2. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, zaloguj się do niego przed złożeniem zamówienia. 
 3. W formularzu zamówienia musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę dostawy i płatności oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. Jeżeli posiadasz kartę podarunkową lub kod rabatowy, możesz je wykorzystać, podając kod we właściwym polu. W ramach formularz zamówienia możesz również zapisać się na newsletter, zaznaczając stosownej treści checkbox.
 4. W formularzu zamówienia możesz wskazać osobę, dla której dokonujesz zakupu oraz wybrać opcje związane z ewentualnym prezentem. 
 5. W formularzu zamówienia widoczna jest skrócona klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych podawanych w formularzu.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący. 
 7. Złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest chwila, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. 

§ 4 Płatność za zamówienie

 1. Dostępne sposoby płatności za zamówienie prezentowane są na naszych stronach oraz w formularzu zamówienia, gdzie dokonujesz ostatecznego wyboru sposobu, w jaki chcesz zapłacić.
 2. Płatność za zamówienie jest płatnością ceny lub wynagrodzenia oraz płatnością za koszty wysyłki, jeżeli w danej sytuacji znajdują one zastosowanie i jeżeli to Ty ponosisz te koszty.
 3. Płatność wnoszona jest w całości z góry.  
 4. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayPal, Stripe oraz PayU. 
 5. W przypadku książek wniesiona płatność dokumentowana jest fakturą doręczaną automatycznie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach, płatność dokumentowana jest rachunkiem, a jeśli chcesz otrzymać fakturę, musisz przesłać do nas stosowne żądanie na adres pomoc@aga.yoga w ustawowym terminie.
 6. Z chwilą zaksięgowania przelewu na naszym rachunku bankowym albo pozytywnej autoryzacji płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem PayPal, dochodzi do zawarcia umowy.

§ 5 Realizacja zamówienia – produkty fizyczne

 1. Jeżeli zamawiasz produkty fizyczne, produkty powinny zostać Ci wydane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie produktu na stronie sklepu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin lub poinformowaliśmy Cię mailowo o dłuższym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę. 
 2. Jeżeli zamawiasz różne produkty, wiążący dla całego zamówienia jest termin najdłuższy wynikający z produktów objętych zamówieniem, chyba że zaproponujemy podział zamówienia na części. 
 3. Realizacja zamówienia na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy oraz nadaniu przesyłki do Ciebie zgodnie z wybraną w formularzu zamówienia metodą dostawy. 
 4. Koszty dostawy ponosisz Ty, chyba że na stronie sklepu internetowego została zaprezentowana Ci inna informacja. 

§ 6 Realizacja zamówienia – treści cyfrowe

 1. Jeżeli zamawiasz treści cyfrowe, zostaną Ci one dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że z opisu zamawianych treści cyfrowych wynika, co innego, np. że treści cyfrowe zostaną dostarczone później, w określonym momencie.  
 2. Treści cyfrowe dostarczane są za pośrednictwem platformy internetowej Aga Yoga lub Sat Nam Klub w ramach Twojego indywidualnego konta użytkownika. Jeżeli składając zamówienie nie masz jeszcze takiego konta, zostanie ono automatycznie utworzone i otrzymasz dane dostępowe na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 3. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu określonych treści cyfrowych, posiadasz do nich dostęp tak długo, jak długo funkcjonuje platforma internetowa Aga Yoga, z wyjątkiem treści cyfrowych udostępnianych w ramach subskrypcji Sat Nam Klub, do których znajduje zastosowanie § 8 ust. 4 regulaminu. Ponadto, dostęp do niektórych treści cyfrowych innych niż wchodzących w skład Sat Nam Klub, również może być ograniczony w czasie, co zawsze wskazane jest w opisie określonych treści cyfrowych dostępnych na naszych stronach. 
 1. Z zamówionych treści cyfrowych możesz korzystać tylko Ty albo osoba, o której mowa w § 3 ust. 4 tego regulaminu. Jeżeli poweźmiemy wiedzę lub uzasadnione przypuszczenie, że dzielisz się dostępem do treści cyfrowych w sposób nieuprawniony, możemy zablokować Ci dostęp do Twojego indywidualnego konta użytkownika na platformie internetowej Aga Yoga lub Sat Nam Klub. 
 2. Dostęp do Twojego indywidualnego konta użytkownika na platformie internetowej Aga Yoga lub Sat Nam Klub możemy zablokować również wtedy, gdy:
  • rozpowszechniasz zamówione treści cyfrowe bez naszej zgody,
  • rozpowszechniasz bez naszej zgody opracowania zamówionych treści cyfrowych,
  • cytujesz fragmenty zamówionych treści cyfrowych z naruszeniem zasad prawa autorskiego,
  • próbujesz uzyskać dostęp do zasobów, do których jesteś nieuprawniony,
  • próbujesz naruszyć bezpieczeństwo naszego systemu teleinformatycznego,
  • podszywasz się pod inną osobę,
  • działasz na naszą szkodę.
 3. W przypadku blokady dostępu do konta użytkownika, masz prawo złożyć wyjaśnienia co do sytuacji, która stała się podstawą blokady. Jeżeli wyjaśnienia okażą się wyczerpujące, rzetelne, prawdziwe i wiarygodne, przywrócimy Ci dostęp do konta użytkownika. Jeżeli w związku z Twoimi niedozwolonymi zachowaniami, nastąpiły jakiekolwiek negatywne skutki, dodatkowym warunkiem przywrócenia dostępu do konta użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Ciebie tych skutków.  
 4. Pamiętaj, że nie przysługuje Ci zwrot płatności za treści cyfrowe tylko dlatego, że z nich realnie nie korzystasz. Zapłacona przez Ciebie cena dotyczy dostarczenia Ci treści cyfrowych, niezależnie, czy faktycznie z nich korzystasz. 

§ 7 Realizacja zamówienia – usługi

 1. Jeżeli zamawiasz usługi, wykonywane są one zgodnie z ich opisem na stronach sklepu. 
 2. Świadczone przez nas usługi są na tyle różnorodne, że nie sposób opisać tutaj uniwersalnych zasad ich dotyczących. Dlatego zawsze czytaj dokładnie opisy usług na stronach sklepu. 
 3. Pamiętaj, że z zamówionej usługi możesz skorzystać Ty albo osoba, o której mowa § 3 ust. 4 tego regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach możemy zgodzić się, żeby z usługi skorzystał ktoś inny, ale wymaga to zawsze uprzedniego kontaktu z nami i wyjaśnienia sytuacji.  
 4. Jeżeli zamówiona usługa wykonywana jest w ściśle określonym terminie lub terminach, nie masz możliwości przełożenia tego terminu / terminów, chyba że zgodzimy się na to z uwagi na Twoją wyjątkową sytuację, co wymaga jednak uprzedniego kontaktu z nami i wyjaśnienia sytuacji. 
 5. Pamiętaj, że jeśli nie skorzystasz z usługi ze względu na okoliczności leżące po Twojej stronie, np. nie będziesz mógł w danym terminie pojawić się na warsztatach, a nie zgodziliśmy się na przełożenie terminu, nie przysługuje Ci zwrot płatności. Zapłacone przez Ciebie wynagrodzenie dotyczy samej naszej gotowości do wykonania na Twoją rzecz usługi. 
 6. W związku z niektórymi usługami uzyskujesz dostęp do określonych treści cyfrowych, zgodnie z opisami na stronach sklepu. W takiej sytuacji, w § 6 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 8 Sat Nam Klub

 1. Za pośrednictwem sklepu możesz zakupić również subskrypcję Sat Nam Klub, z tym zastrzeżeniem, że taka opcja dostępna jest wyłącznie okresowo. W chwili, gdy opcja zakupu subskrypcji jest niedostępna, możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych, żeby otrzymać powiadomienie, gdy opcja zakupu zostanie aktywowana.  
 2. Szczegóły funkcjonowania Sat Nam Klub opisane są na stronie https://satnamklub.pl
 3. Zakup subskrypcji prowadzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony. Czas ten liczony jest od pierwszego dnia, w którym zakup subskrypcji został dokonany.
 4. Przy zakupie subskrypcji możliwa jest płatność za 3 miesiące z góry albo płatność comiesięczna. W przypadku płatności comiesięcznej, pierwsza płatność wnoszona jest za pierwszy miesiąc z góry w chwili zakupu subskrypcji, a kolejne płatności wnoszone są co 30 dni od dnia dokonania pierwszej płatności. W przypadku opóźnienia w płatności, mamy prawo zablokować dostęp do Twojego konta użytkownika w ramach platformy Sat Nam Klub do czasu uregulowania należności. 
 5. W ramach Sat Nam Klub świadczone są usługi w postaci praktyk jogi on-line oraz dostarczane treści cyfrowe. Treści cyfrowe dostępne są dla Ciebie wyłącznie w okresie, gdy posiadasz aktywną subskrypcję. Treści cyfrowe uważa się za doręczone z chwilą Twojego pierwszego logowania do konta użytkownika w Sat Nam Klub po zakupieniu subskrypcji. Postanowienia § 6 i § 7 regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 6. Posiadając aktywną subskrypcję Sat Nam Klub, możesz korzystać z dodatkowych benefitów, takich jak zniżki na zakupy w naszym sklepie. Wszystkie benefity opisane są na stronie https://satnamklub.pl. Benefity mogą być zmienne w czasie. 
 7. Sat Nam Klub może być przez nas na bieżąco rozwijany, w szczególności poprzez dodawanie, zmienianie lub usuwanie poszczególnych funkcji dostępnych w ramach Sat Nam Klub. 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli składasz zamówienie jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów (umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od zawarcia umowy (umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług). 
 2. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą po poinformowaniu Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od umowy,
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako konsument? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako przedsiębiorca na prawach konsumenta? Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem XXX, jednak nie jest to obowiązkowe
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Pamiętaj, że w przypadku produktów fizycznych masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 8. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że z treści informacji zawartych na stronach sklepu wynika odmiennie.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w chwili składania zamówienia koszt dostarczenia produktów (jeśli to Ty pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy zwracany produkt, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 10 Odpowiedzialność za wady

 1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt lub treść cyfrową wolne od wad oraz wykonać usługę w sposób należyty. 
 2. Jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu lub treści cyfrowych (rękojmia za wady), z tym zastrzeżeniem, że rękojmia jest wyłączona, jeżeli zawierasz umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa ma dla Ciebie charakter zawodowy. 
 3. Reklamację możesz złożyć poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem XXX, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Zasady rękojmi za wady wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy m.in. w celu obsługi konta użytkownika, obsługi zamówienia, obsługi newslettera.
 2. Nasze strony wykorzystują technologię plików cookies.
 3. Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://aga.yoga/polityka-prywatnosci/.

§ 12 Własności intelektualna

 1. Zdjęcia, teksty, grafiki, inne utwory dostępne na naszych stronach internetowych oraz dostarczane Ci treści cyfrowe korzystają z ochrony prawa autorskiego. 
 2. Korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, z naruszeniem zasad prawa autorskiego, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dlatego nie rozpowszechniaj tych utworów bez naszej zgody. 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne związane z naszymi stronami internetowymi, mogące skutkować czasową niedostępnością naszych stron internetowych, w tym również platform Aga Yoga oraz Sat Nam Klub, za pośrednictwem których udostępniane są treści cyfrowe. W razie doświadczenia problemów z dostępnością tych platform, napisz do nas na pomoc@aga.yoga
 2. Wszystkie treści, materiały lub informacje udostępniane w związku z funkcjonowaniem Aga Yoga oraz Sat Nam Klub przygotowywane są z należytą starannością, ale nie gwarantujemy, że zawsze będą w pełni odpowiadać Twoim oczekiwaniom oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów przez Ciebie założonych, w szczególności, gdy cele te nie korespondują z racjonalnymi i uzasadnionymi oczekiwaniami wynikającymi z opisów dostępnych na naszych stronach internetowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na naszych stronach internetowych bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne, modyfikacji w tym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Jeżeli posiadasz indywidualne konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając do nas stosowne żądanie w tym zakresie.
 5. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Aga Yoga lub Sat Nam Klub, napisz na pomoc@aga.yoga